home
ניוזלטר 24/2022 - מענק קורונה לתקופה 1-2/2022 - פתיחת המערכת להגשת הבקשות; דחייה בדיווח ותשלום המע"מ לתקופה 5-6/22; נקודות זיכוי לעולה חדש ניוזלטר 23/2022 - הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים; חוק המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון לחודשים 1-2/2021; הארכת תקופת הזכאות לקבלת דמי בידוד מהמוסד לביטוח לאומי ניוזלטר 22/2022 - צעד נוסף למענקי קורונה לתקופה 1-2/2022; העסקת בני נוער - 2022 ניוזלטר 21/2022 - חוזר מס הכנסה 2/2022 בנושא פריסת הכנסות; ​תשלום עבור חג השבועות; הפקת חשבונית על ידי מקבל השירות, כח אדם וניקיון - הצעה לתיקון תקנות מע"מ ניוזלטר 20/2022 - תוספת נק' זיכוי להורים לילדים בגילאי 6-12 - הנחיית רשות המיסים לדוחות 102; היעדרות מעבודה ביום ירושלים; מיסוי מקרקעין - חובת צירוף שומה עצמית ניוזלטר 19/2022 - דחיית מועד דיווח ותשלום מע"מ לחודש אפריל, 2022; נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאי 6-12; שינויים בנוגע לרישום והזדהות - דוחות 856/126 ניוזלטר 18/2022 - מענק קורונה לעסקים 1-2.22 - עדכון; היעדרות מהעבודה בל"ג בעומר - "יום בחירה"?; דוחות לשנת 2021 - עצמאים ניוזלטר 17/2022 - יום העצמאות - דיני עבודה; הודעה חשובה: שינוי בטופס 867 חברות; הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים שאלון לקוח 2021 רשימת מסמכים לביקורת דוח שנתי - עצמאיים