מחלקה משפטית

שותף – רו"ח רונן גמליאל

למשרדנו ניסיון רב בהכנת חוות דעת לבית המשפט בתחומי הכלכלה, חשבונואות ודיני עבודה.

משרדנו משמש כמומחה חשבונאי מטעם בית משפט.
למשרדנו ניסיון בישוב סכסוכים עסקיים ובסיוע לעורכי דין בהכנת תיקים כלכלים.

השרותים הניתנים על ידי המחלקה המשפטית:

  1. הכנת חוות דעת עד מומחה חשבונאי בתחומי הכלכלה, חשבונאות ודיני עבודה.
  2. סיוע בהכנת עדים לחקירה נגדית.
  3. סיוע לעורכי דין בהכנת חקירה נגדית של עדים ושל מומחה חשבונאי בעניין חוות דעת שהוגשה.
  4. ניתוח חוות דעת שהוגשו לבית משפט.
  5. ביצוע הערכות שווי והערכת אובדן רווחים לצורכי תביעה.
  6. הערכת מוניטין ושווי עסקי בהליכי גירושין.
  7. ביצוע הערכות אובדן רווחים והערכת שווי מלאי בתביעות ביטוח.
  8. בוררויות וגישור.