מחלקת מיסים

שותף – רו"ח (משפטן) יעקב וידר

למשרדנו ניסיון רב שנים בעבודה מול גופי המיסוי במדינת ישראל בכל ענפי המשק, וכן ניסיון רב בכל היבטי תכנון המס והמיסוי הבינלאומי.

שרותי המיסוי הנתנים על ידי משרדנו כוללים:

 1. ייצוג מול רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).
 2. יעוץ שוטף בעיניני מיסוי.
 3. סיוע בקביעת צורת ההתאגדות ומבנה החברות.
 4. מיזוגים ופיצולים.
 5. מפעלים מאושרים על פי חוק עידוד השקעות הון.
 6. שירותי ייעוץ מס בתחום הנדל"ן ומיסוי מקרקעין.
 7. תכנון מס רב-שנתי.
 8. קבלת החלטות מקדמיות (פרה-רולינג) מרשות המיסים.
 9. חוות דעת מקצועיות.
 10. מיסוי בינלאומי.
 11. מיסוי פנסיוני.
 12. הצהרות הון.