הודעות אחרונות

חוזר רשות המסים - 17.2018 בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן

pdf iconלמידע נוסף

נוהל 1.2021 החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעל סמכות ממונה

pdf iconלמידע נוסף

הרשאה לחיוב חשבון - יניר פרקש

pdf iconלמידע נוסף

הרשאה לחיוב חשבון - חשבונאות אישית

pdf iconלמידע נוסף

טבלת מענקים - 5.2021

pdf iconלמידע נוסף

טבלת מענקים - 4.2021

pdf iconלמידע נוסף

דיווח שנתי 856 ו- 126 לשנת 2020

pdf iconלמידע נוסף

חוזר ביטוח לאומי 1438 - חובת רישום מוקדם לעובד עצמאי וגמלה חוסמת

pdf iconלמידע נוסף

טבלת מענקים - 3.2021

pdf iconלמידע נוסף

חידושים במענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 1-2.21

pdf iconלמידע נוסף