חוזרי לקוחות

ניוזלטר 59/2020 - הודעת הפיקוח על הבנקים - דחיית תשלומי הלוואות בנקאיות; תזכיר חוק התוכנית לסיוע כלכלי - הוראת שעה בגין עובדים השוהים בבידוד; טיוטת תקנות - משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 58/2020 - גאים לייצג אתכם! בחירת משרדנו לייצוג לשכת רואי החשבון מול בכירי רשות המיסים בכשלי המענקים; עושים לכם סדר במענקים; מענק הוצאות קבועות לעסקים קטנים - חודשים 5-6/20

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 57/2020 - הודעה חשובה לשכירים בעלי שליטה אשר קיבלו מענקי קורונה במישור האישי

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 56/2020 - דחייה לעמותות בעלות אישור ניהול תקין לשנתיים; הקפאת תוכנית לתיקון ליקויים ואישורי ניהול תקין לעמותות עם גירעון; גופים נתמכים; הגשת דוח לפעילות נתמכת 18-19; תיקון נוהל תמיכות-הקלות; חידושים בדיווח תרומות מישות מדינית זרה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 55/2020 - מענק עידוד תעסוקה - דחייה נוספת לחודש 7/20; מענק שימור עובדים - משרד הכלכלה; סיוע בהשקעות הוניות והוצאות רכות - משרד הכלכלה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 54/2020 - מענק עידוד תעסוקה - הארכת מועדים לחודש 7/20; הוראת שעה - תיקון ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות; הנחות ארנונה - פתיחת המערכת להגשת בקשות

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 53/2020 - מקדמה למענק עסקים לחודשים 9-10; מתווה הסכמות לתשלום לעובדים בבידוד; הבהרה בנוגע למענק עידוד תעסוקה לחודש 9/20

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 52/2020 - סוגיות משמעותיות בנושא מענק סיוע לעסקים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 51/2020 - תקנות ההנחה בארנונה עד 6/2021; הרחבת תחולת פחת מואץ; הכרה בחשבוניות העתק - הארכת תקופת ההקלה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 50/2020 - עדכון משרדנו בעקבות החמרת הסגר; ביטוח לאומי - הנחיות ל-"סגר ספטמבר"; דחייה לדיווח דמי ביטוח לעובדי חל"ת; דחיות נוספות להגשת מענקים; מענק להוצאות קבועות לחודשים 7-8

pdf iconלמידע נוסף