yanir

דוד יניר ז"ל, מייסד המשרד בשנת 1964, הלך לעולמו בטרם עת בתאריך 24 בפברואר, 2005. במהלך 40 שנות עבודתו במשרד, פעל דוד יניר ללא לאות לשרות מקצועי ואדיב למען לקוחותיו. מקצעיותו של יניר, אופיו המיוחד וכמובן החיוך התמידי והבלתי נשכח מהווים אבן יסוד ומתווה להמשך דרכו של המשרד.

לאחר פטירתו בטרם עת של השותף ומייסד משרדנו, רו"ח דוד יניר ז"ל – הוקמה עמותה לזכרו, "העמותה הישראלית לקידום כירורגית המעי הגס ע"ש דוד יניר (ע"ר)".

מטרותיה של העמותה, קידום מודעות הציבור לקיומן של מחלות ממאירות במערכת העיכול והמעי הגס, דרכי מניעה, טיפול כירורגי וכן קידום הכירורגיה של המעי הגס בארץ, הידע והמחקר הרפואי.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המזכה את התורמים לעמותה בהטבת מס (חברה – לפי שיעור מס חברות. יחיד – 35%)
תרומות לעמותה ניתן להעביר לגב' מרים מלצר, עו"ד המכהנת בוועד העמותה לכתובת גרוזנברג 14 ת"א (אצל עו"ד מרים מלצר). על ההמחאה יש לרשום לפקודת "העמותה הישראלית לקידום כירורגית המעי הגס ע"ש דוד יניר (ע"ר)"

ההספד שנשא יהודה פרקש בלוויה ובזכרה לאחר שנה

חזרה לרשימה