מחלקת ביקורת

שותף – רו"ח ראובן (רובי) בר-טל

המשרד מטפל במגוון רחב של לקוחות בכל ענפי המשק לרבות: תעשייה, מסחר, שירותים, רשתות קמעונאות, נדל"ן, תיירות, ביטוח, מלכ"רים
ורשויות מקומיות.

שירותי המשרד בתחום הביקורת:

  1. ביקורת דוחות כספיים לחברות ומלכ"רים.
  2. ביקורת פנים.
  3. עריכת דוחות כספיים לתאגידים.
  4. סקירת דוחות רבעוניים.
  5. דוחות חודשיים.

במסגרת שירותי הביקורת מעניק משרדנו למנהלי החברה ולמחלקת הנהלת החשבונות ליווי מקצועי שוטף הכולל פגישות וישיבות תקופתיות למעקב,
בקרה ותכנון צופה פני עתיד וכן יעוץ בכל תחומי התמחותנו. הליווי נעשה באופן אישי על ידי אחד משותפי המשרד.

המשרד כולל צוות רחב ומיומן של רואי חשבון - אנשי מקצוע, אקדמאיים בעלי ידע ונסיון בתחומי הכלכלה, החשבונאות, המחשוב, הפיננסים, המיסוי,
ניהול עסקים, דיני עבודה ביטוח ועוד.