מחלקת מלכ"רים

שותף – רו"ח (משפטן) עמיחי רוזנברג

משרדנו מנהל מחלקת עמותות, המעניקה שירות, ליווי מקצועי וטיפול שוטף מול הגורמים שונים ובין היתר רשויות המס
ומחלקת ניהול תקין ברשם העמותות.

בטיפול משרדנו, עמותות במגוון נושאים שונים, ביניהם עמותות ספורט, עמותות למטרות סוציאליות-חברתיות, מטרות דת וכדומה.

שירותי המשרד בתחום מחלקת המלכ"רים:

  1. ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים.
  2. דיונים מול רשויות המס.
  3. בנייה ועריכת תקציב שנתי.
  4. מעקב שוטף בבחינת תקציב מול ביצוע בפועל.
  5. סיוע בהגשת בקשות תמיכה שונות למשרדי ממשלה.
  6. סיוע בביקורת עומק של החשב הכללי ו\או רשם העמותות.
  7. סיוע וליווי מקצועי בהשגת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, בתהליך קבלת האישור.