הודעות אחרונות

טבלת מענקים - 4.2021

pdf iconלמידע נוסף

דיווח שנתי 856 ו- 126 לשנת 2020

pdf iconלמידע נוסף

חוזר ביטוח לאומי 1438 - חובת רישום מוקדם לעובד עצמאי וגמלה חוסמת

pdf iconלמידע נוסף

טבלת מענקים - 3.2021

pdf iconלמידע נוסף

חידושים במענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה 1-2.21

pdf iconלמידע נוסף

סוגיית עובדים מחוסנים וסרבני חיסון במקום העבודה

pdf iconלמידע נוסף

תיקון לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

pdf iconלמידע נוסף

מדריך הגשת טופס - מענק דמי בידוד

pdf iconלמידע נוסף

עדכון בנושא תשלום דמי בידוד למעסיקים

pdf iconלמידע נוסף

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות הקורונה

pdf iconלמידע נוסף