חוזרי לקוחות

ניוזלטר 3/2022 - הארכת הטבות המס ליישובי עוטף עזה; עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה; הצעת חוק לביטול היטל על העסקת עובדים זרים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 2/2022 - דחיית הדיווח והתשלום למע"מ לחודש 12/21; אישורי תאום מס יזומים ל- 2022 עבור אנשים עם מוגבלויות; שומת מיסוי מקרקעין שלהם תוך יום עבודה אחד בלבד

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 1/2022 - תשלום דמי בידוד למעסיקים - הארכת התקופה עד ליום 28/2; שווי שימוש ברכב חשמלי; פטור ממס לנכות בגין סעיף 9(5) - הנחיות למעסיקים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 50/2021 - עוסק פטור-הודעה מרשות המיסים; תשלום ימי בידוד והשיפוי למעסיקים לאחר 31.12.2021; הארכת מועדים ופריסה תשלומים להשבת מענקים-עצמאים ובעלי שליטה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 49/2021 - מיסים - דגשים לסוף שנת המס 2021; יתרות חובה של בעלי מניות והלוואות בין-חברותיות; ספירות שקים ומזומנים בסוף שנה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 48/2021 - ספירת מלאי לסוף שנת 2021; הפרשה לפנסיה לעצמאים; הפרשה לקרן השתלמות - עצמאים ובעלי שליטה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 47/2021 - פטור ממס לנכים ולעיוורים לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה; העלאת מס הרכישה על דירה שנייה; עצמאים - תזכורת להסדרת חוב\תשלום בדמי ביטוח עד 30.12.21

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 46/2021 - טופס 100 מקוון חודשי, נוסף על טופס 102, החל משכר 10/2021; הפרשי דמי ביטוח לעצמאים - שומות לשנת 2020; התראה לפני שלילת אישור ניכוי מס במקור

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 45/2021 - חישוב קצובת הבראה כשחל שינוי בהיקף המשרה; חוברת דע את זכויותיך לשנת 2020; הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנים 2018 ,2019 ,2020

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 44/2021 - חוק לצמצום השימוש במזומן - הפחתת סכומים; הארכה של חודשיים בתשלום דמי בידוד לעובדים; הטלת מס קנייה והיטל מלאי על כלים חד פעמיים

pdf iconלמידע נוסף