חוזרי לקוחות

ניוזלטר 36/2021 - ט' באב כ"יום בחירה"-היעדרות בתשלום ע"י המעסיק?; השבת מענקים ששולמו ביתר-מענק עסק קטן, עצמאים ובעל שליטה; מהפיכה בפריסת תשלומים למעמ

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 35/2021 - דחיית הדיווח למע"מ יוני, 2021; מענק הוצאות קבועות לחודשים 5-6/21; מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ומענק "עסק קטן" 5-6/21

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר מס 34/2021 - העברה בין דורית - העברת העסק לדור הבא

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 33/2021 - מענק שימור עובדים - אורכה עד לתאריך 31/8; העסקת בני נוער - חוזר ההסתדרות; עדכון סכומים במע"מ

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 32/2021 - תקנות מס רכוש וקרן פיצויים - מבצע שומר החומות; מענקי קורונה לחודשים 5-6.21; הרחבת הסיוע למגזר העסקי - הנחות בארנונה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 31.2021 - נוהל 1.2021 החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעל סמכות ממונה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 30/2021 - עמותות - שאלות ותשובות בקשר לדיווחים שנתיים וניהול תקין; הפרשי דמי ביטוח לעצמאים - דוחות 2020; מענקי קורונה - עדכון מוועדת ערר

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 29/2021 - פטור מתשלום ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת בחודשים מאי-יוני; הפחתת דמי האבטלה ב- 10%; ביטול הגבלות התו הירוק והתו הסגול החל מ-1 ביוני

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 28/2021 - מבצע שומר החומות - מתווה מתגבש לפיצוי בשל נזק עקיף; תזכורת- פחת מואץ בגין נכסים שנרכשו עד 30/6/2021

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 27/2021 - ממענקים לחודשים 5-6 - פרסום טיוטת צווים; הארכת מועד הדיווח למע"מ לחודש 4.21; שירות חדש ברשות המיסים - זימון תור לקבלת שירות

pdf iconלמידע נוסף