חוזרי לקוחות

ניוזלטר 19/2022 - דחיית מועד דיווח ותשלום מע"מ לחודש אפריל, 2022; נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאי 6-12; שינויים בנוגע לרישום והזדהות - דוחות 856/126

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 18/2022 - מענק קורונה לעסקים 1-2.22 - עדכון; היעדרות מהעבודה בל"ג בעומר - "יום בחירה"?; דוחות לשנת 2021 - עצמאים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 17/2022 - יום העצמאות - דיני עבודה; הודעה חשובה: שינוי בטופס 867 חברות; הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 16/2022 - זכויות מס לניצולי שואה; ביטוח לאומי - דיווח ותשלום בגין תשלומים לאחר פרישה מהעבודה; היעדרות מעבודה ביום הזיכרון

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 15/2022 - הארכת תקופת הזכאות לתשלום דמי בידוד עד ליום 31.5.2022; מדריך למוכר\רוכש זכות במקרקעין; מתנות - היבטי המס

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 14/2022 - דמי בידוד לעצמאים; מענק סיוע בהוצאות השכירות - הרחבת הזכאות ופתיחה מחודשת להגשה; מענק סיוע לעסקים 1-2/2022 - תזכיר חוק

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 13/2022 - אגרת רשם החברות לשנת 2022 תעריף מופחת למשלמים עד 31/3; דיווח שנתי איחוד עוסקים; דיווח מחזור הכנסות שנתי לעוסק פטור

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 12/2022 - אכיפת השבת מענקי קורונה ששולמו ביתר - מדיניות רשות המיסים; היעדרות מעבודה בחג פורים - "יום בחירה"?; דחיית הדיווח והתשלום למע"מ לחודש מרץ

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 11/2021 - דוחות 126 ו- 856 - הארכת מועד ההגשה; שימור ותחזוק העסק במהלך תקופת לידה והורות לעצמאית; דוחות לעצמאים ויחידים לשנת 2021

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 10/2022 - פיצויי קורונה לחודשים 1-2/22; הקלה בקבלת הטבת המס להורים לילדים עם צרכים מיוחדים; חוברת דע את זכויותיך לשנת 2021

pdf iconלמידע נוסף