חוזרי לקוחות

ניוזלטר 53/2020 - מקדמה למענק עסקים לחודשים 9-10; מתווה הסכמות לתשלום לעובדים בבידוד; הבהרה בנוגע למענק עידוד תעסוקה לחודש 9/20

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה