חוזרי לקוחות

ניוזלטר 16/2021 - אורכה להגשת מענק למוסדות ציבור עד ל- 12/4/2021; תשלום אגרה שנתית לרשם החברות והשותפויות; טבלת מענקים חודשית; תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה