חוזרי לקוחות

ניוזלטר 27/2021 - ממענקים לחודשים 5-6 - פרסום טיוטת צווים; הארכת מועד הדיווח למע"מ לחודש 4.21; שירות חדש ברשות המיסים - זימון תור לקבלת שירות

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה