חוזרי לקוחות

ניוזלטר 35/2021 - דחיית הדיווח למע"מ יוני, 2021; מענק הוצאות קבועות לחודשים 5-6/21; מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה ומענק "עסק קטן" 5-6/21

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה