חוזרי לקוחות

ניוזלטר 50/2021 - עוסק פטור-הודעה מרשות המיסים; תשלום ימי בידוד והשיפוי למעסיקים לאחר 31.12.2021; הארכת מועדים ופריסה תשלומים להשבת מענקים-עצמאים ובעלי שליטה

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה