חוזרי לקוחות

ניוזלטר 18/2023 - תשלום שכר חלף תגמולי מילואים אצל מלכ"ר; תשלום שכ"ע לעובדים באזור הלחימה ופיצוי למעסיק; רשם העמותות - הקלות

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה