חוזרי לקוחות

ניוזלטר 3/2024 - הזדמנות אחרונה לתשלום אגרה שנתית מופחתת לשנת 2024; דיווח שנתי - 856 ו- 126, הארכת מועד הגשה; תוספת נקודות זיכוי ממס להורים לילדים עד גיל 3 

pdf iconלמידע נוסף

חזרה לרשימה