חוזרי לקוחות

ניוזלטר 49/2020 - הרחבת רשת הביטחון הכלכלית בעקבות "סגר ספטמבר"

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 48/2020 - אזהרה מפני ניסיון הונאה; מענק לחודשים 7-8/20; מענק עידוד תעסוקה - הקלה נוספת בנטל הבירוקרטי

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 47/2020 - דחיית המועד להגשת מענק עידוד תעסוקה לחודש 6/20; הפחתת הנטל הבירוקרטי במענק עידוד תעסוקה; עדכון סכומים במע"מ לדיווח חד או דו חודשי

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 46/2020 - מענק לעצמאים ובעלי שליטה לחודשים 5-6; תיעוד מענק עידוד תעסוקה ותזכורת מענק בגין חודש יוני; פחת מואץ; בגץ קבע - בידוד אינו "מחלה"

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 45/2020 - מענק עידוד תעסוקה שאלות ותשובות; מענק חד פעמי לכל אזרח - בעלי הכנסות גבוהות; סיוע בקליטת עובדים חדשים - משרד הכלכלה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 44/2020 - תיעוד מענקים, הפחתת מס רכישה, הקדמת תשלום דמי אבטלה לחודש 7/20

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 43/2020 - מענק הוצאות קבועות לחודשים 5-6/20

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 42/2020 - אורכה למענק פעימה שניה; דחיית מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי בגין עובדי חל"ת; מענק חד פעמי לכל אזרח - עדכון חשבון בנק

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 41/2020 - מענק חד פעמי לכל אזרח; הלוואות קורונה בערבות המדינה; תזכורת להגשת מענק פעימה שניה ושלישית

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 40/2020 - תוכנית הסיוע הכלכלי, רשת ביטחון כלכלית עד 6/2021

pdf iconלמידע נוסף