חוזרי לקוחות

ניוזלטר 39/2020 - הודעות ועדכונים מאת המוסד לביטוח לאומי

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 38/2020 - מדריך "צעד אחר צעד" להגשת מענק עידוד תעסוקה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 37/2020 - מענק עידוד תעסוקה יצא לדרך

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 36/2020 - יניר פרקש לגלובס בעקבות עיכובים בתשלומי המענק לעסקים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 35/2020 - הודעת סמס מרשות המיסים; דחיה להגשת מענק פעימה שניה ושלישית

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 34/2020 - מענק עסקים - תיקון החלטת הממשלה; משרד הכלכלה - תוכנית סיוע להתמודדות עם משבר הקורונה; עדכון סכומים במע"מ 7/20

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 33/2020 - החזרי מע"מ - צרוף חשבוניות באופן מקוון; מענק עידוד תעסוקה - עדכון; מענק פעימה שניה לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה - תזכורת

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 32/2020 - אישור חוק מענק עידוד תעסוקה; חשבונית בגין מענק עסקים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 31/2020 - עדכונים מאת המוסד לביטוח לאומי, דחיה להגשת מענק פעימה ראשונה, תשלום אגרה שנתית בתעריף מופחת

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 30/2020- תזכורת ועדכון - מענק פעימה ראשונה, הצעת חוק - מענק עידוד תעסוקה

pdf iconלמידע נוסף