חוזרי לקוחות

ניוזלטר 29/2020 - מענק לעידוד התעסוקה, תזכורת להגשת דוח 856 ו- 126

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 28/2020 - נפתח היישום להגשת בקשה למענק בעלי שליטה

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 27/2020 - מענק לשכירים בעלי שליטה - "שאלות - תשובות"

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 26/2020 - דחיית מעמ 4/20, מענק עסקים - דיווח על בסיס מזומן, עדכון מעמד בעלי שליטה בביטוח לאומי

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 25/2020- מענק לבעלי שליטה - דחייה ל- 21/5, הנחיות למעסיקים לניכוי מס לעובדים ששבו מחל"ת, דחיית דיווח מקוון לקופ"ג למעסיקים 4-10 עובדים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 24/2020 - מענק עסקים פעימה שלישית

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 23/2020 - בקשה דחופה להמצאת נתונים עבור מענק עסקים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 22/2020 - דחיית דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובדי חל"ת לחודש 4/20, הודעת המפקח על הבנקים על דחיית החזר הלוואות

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 21/2020 - הנחיות לחישוב שכר 4.20, דמי ביטוח לעובדי חלת, ביטול חלק העובד בפקדון מסתננים

pdf iconלמידע נוסף

ניוזלטר 20/2020 - הגשת תביעה לקבלת מענק לעצמאים (פעימה שניה) ושכירים בעלי שליטה

pdf iconלמידע נוסף