מיסוי פנסיוני

שותף – רו"ח (משפטן) עמיחי רוזנברג

לאור המודעות ההולכת וגוברת וחשיבות החיסכון הפנסיוני לפרט, הקמנו במשרדנו מחלקת מיסוי פנסיוני
המעניקה מענה בתחום החיסכון הארוך טווח לרבות היבטי המס בהווה ובעתיד בעת פרישה, היבטי הביטוח,
שמירת זכויות בעת חילופי מעבידים וכדומה.

שירותי המשרד בתחום מחלקת המיסוי הפנסיוני:

  1. תכנוני פנסיה ופרישה.
  2. ליווי בעלי השליטה במיפוי החיסכון הפנסיוני לרבות היבטי המס.
  3. ליווי חברה במיפוי ובחירת תוכנית פנסיונית ותוכנית ביטוחית לעובדיה.
  4. סיוע בהכנת טופסי 161 ודיווח לרשויות המס.
  5. פתרונות מיסויים לפרישת עובדים ובעלי שליטה.